MUDr. Kállayová Veronika

Pediatrické oddelenie, Nemocnica Dunajská Streda lekár

Kontakt

veronika.kallayova@svetzdravia.com