Pneumologická ambulancia

Nemocnica Rimavská Sobota

Ordinačné hodiny

  • Pondelok 07:30 - 15:30
  • Utorok 07:30 - 15:30
  • Streda 07:30 - 15:30
  • Štvrtok 07:30 - 15:30
  • Piatok 07:30 - 15:30

Kontakt

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

+421 (0) 47 5612 302

Vyšetrovňa lekára: 047/5612 302
Vyšetrovňa 2: 047/5612 222
Denná miestnosť: 047/5612 353

Ambulancia sa nachádza oproti areálu Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote, na ul. s označením Fábryho, (Šrobárova 653) cez cestu oproti lekárni Dr. Max.

O ambulancii

Ambulanciu tvorí špecializovaná ambulancia, prípravovňa s dispenzárom,  spirometrická miestnosť a čakáreň. Má potrebné personálne, materiálne a technické vybavenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

LIEČEBNÉ MOŽNOSTI/VÝKONY

Pneumologická amb. poskytuje komplexnú špecializovanú ambulantnú starostlivosť , a to prevenciu, diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s ochoreniami dýchacieho systému- CHOCHP, Asthma bronchiale, Sarkoidoza, nádory pľúc, TBC.

AMBULANCIA VYKONÁVA

  • komplexnú liečebnú, preventívnu, diagnostickú a dispenzárnu starostlivosť pre pacientov s akúkoľvek formou a lokalizáciou TBC ochorenia, vrátane prieskumu pracovného a domáceho prostredia a návštevnej služby,
  • evidenciu, sledovanie a liečbu pacientov s diagnózou Sarkoidóza, zhubné nádory, prekancerózy,
  • konziliárne vyšetrenia pre lôžkové oddelenia, ako i očkovanie proti TBC a kontrolu jeho účinnosti v zmysle platných smerníc,
  • spirometrické vyšetrenia, bronchodilatačné testy, hrudné punkcie, odbery spút na BK a cytologické vyšetrenie, výtery a odber biologického materiálu.
  • Prevádza konziliárne vyšetrenia pre ostatné oddelenia v nemocnici.

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

Ambulancia pracuje v nasledovnom režime:

7:30 – 12:00 diagnostika, liečba a kontrolné vyšetrenia u pacientov poukázaných z terénu
12:30 – 13:00 obedná prestávka
13:00 – 15:00 konzília pri lôžku a dispenzárna činnosť
15:00 – 15:30 administratíva

PERSONÁL

Lekár:  Andrea Honéczy
Sestra:  
Zlata Cerovská

Personálne obsadenie

MUDr. Honéczy Andrea Pneumologická ambulancia, Nemocnica Rimavská Sobota lekár