Ambulancia klinickej onkológie

 

 

 

 
 

Benefity

  • Komplexná starostlivosť o onkologických pacientov

  • Skúsený personál

O ambulancii

Ambulancia poskytuje:

  • vyšetrenia nových onkologických pacientov s určením stratégie a taktiky liečby,
  • vyšetrenia pacientov pred, počas a po skončení chemoterapie,
  • dispenzárne kontroly onkologických pacientov po chemoterapii.

Na ambulancii je pacientom aplikovaná:

  • chemoterapia,
  • imunoterapia,
  • biologická liečba,
  • antiemetická liečba,
  • podporná liečba.

Pri prvej návšteve ambulancie je vhodné vziať si so sebou správu od lekára a výsledky všetkých absolvovaných vyšetrení – zobrazovacích (RTG, CT, MR, PET), výsledky histologického vyšetrenia, operačný protokol, údaje o prípadnej už absolvovanej liečbe. U zobrazovacích metód – RTG, CT, MR a PET je vhodné pred liečbou priniesť snímky na CD nosiči.

Náš tím

Martina Gregorčoková Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Pavlína Ďuricová Ambulancia klinickej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Judita Gregor Szekeresová Ambulancia radiačnej onkológie, Nemocnica Rimavská Sobota sestra

Praktické rady

Kontakt

Ordinačné hodiny:

Pondelok:        10.00 – 14.30
Utorok:             10.00 – 14.30
Streda:              10.00 – 14.30
Štvrtok:            10.00 – 14.30
Piatok:              10.00 – 14.30

Obedňajšia prestávka:  12.30 – 13.00 hod.

Telefonický kontakt: 047/56 12 456

Ambulancia klinickej onkológie je umiestnená na prízemí internistického pavilónu – blok C.